🔴Trực tiếp: Lễ tưởng niệm & Phụng tống Kim quan cố TT. Thích Viên Hải

3