🛑Trực tiếp: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027

2