Bà Rịa Vũng Tàu: Lễ An vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Vân- Tp. Vũng Tàu

59

NG.PSO- Thành kính hướng về kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo đem ánh sáng từ bi trí tuệ soi sáng khắp nhân thiên, chiều ngày 15/1/2024 (05 tháng 12 Quý Mão) tại chùa Hải Vân- Tp. Vũng Tàu, Sư cô Thích Nữ Huệ Trí, trụ trì chùa, đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Huệ Trí đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đạo tràng; đại chúng đồng nhiếp tâm trì tụng đại bi thần chú, phúng tụng Kinh Phổ Môn và lạy 12 đại nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm: Chí tâm đảnh lễ hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.

Trong không khí hân hoan của chúng hội, Sư cô trụ trì đã có bài pháp thoại về những hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm như: thị hiện cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sanh các cõi đang chìm trong khổ nạn.

Chính nhờ sự từ bi gia hộ của Bồ tát Quán Thế Âm và sự phát tâm phụng cúng của Phật tử mà Bổn tự có đủ nhân duyên cung thỉnh tôn tượng và làm lễ an vị trong khuôn viên chùa, tạo duyên lành cho Phật tử thập phương được chiêm bái, đảnh lễ, học theo hạnh nguyện “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” của Ngài.

Trung Giác