Bạc Liêu: Trường hạ chùa Bạch Liên trang nghiêm thực hiện kỳ Bố tát đầu tiên mùa An cư năm Quý Mão

177

PSO – Trong Kinh Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: “Vào biển Phật pháp lấy đức tin làm căn bản, vượt dòng sanh tử lấy Giới Luật làm thuyền bè”. Giới Luật ấy “Như Lai lập giới cấm, nửa tháng tụng một lần”.

Luật tạng cũng có kể rằng, vào một lúc nọ tôn giả Đại Kiếp Tân Na đang trú ở một nơi thanh vắng. Đến kỳ Tăng thuyếtgiới, tôn giả tự nghĩ rằng mình vốn là người trì giới thanh tịnhthì sự nghe thuyết giới xét ra không cần thiết. Vì biết được ýnghĩ này, Phật đã đích thân đến bảo tôn giả rằng: “Này Kiếp Tân Na, quả thật điều ngươi nghĩ, dù ngươi có đến nghe thuyếtgiới hay không nghe thuyết giới thì ngươi vẫn là người thanhtịnh bậc nhất. Nhưng này Kiếp Tân Na, đối với việc thuyếtgiới, ngươi phải cung kính, tôn trọng và chấp hành. Nếu ngươikhông cung kính, tôn trọng và chấp hành thì còn ai sẽ là ngườicung kính, tôn trọng, chấp hành sự thuyết giới?”

Vào mùa An cư Kiết hạ hàng năm, phụng hành Tỳ ni Luật tạng Đức Phật chế định và BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức An cư vô cùng nghiêm túc với 3 trường hạ tập trung: Chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu), chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi) và chùa Bạch Liên (phường 1, TP.Bạc Liêu) với số lượng trung bình là trên 300 hành giả một năm. Đặc biệt, hai kỳ Bố tát tập trung cho Tăng Ni tại tỉnh nhà tại ba điểm trên được BTS duy trì nhiều năm nay đã thể hiện được sự hòa hợp, kết nối của các chùa, chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn tỉnh.

Thể theo tinh thần đó, sáng ngày 17/6/2023 (nhằm 30/4 năm Quý Mão), chư Ni kiết hạ tại chùa Bạch Liên đã vân tập tại Đại hùng Bửu điện, trang nghiêm thực hiện kỳ Bố Tát đầu tiên của mùa An cư.

Sau khi SC.Thích Nữ Huệ Nghiêm thông kiểm số chúng, đại chúng thành tâm cung thỉnh NS.Thích Nữ Diệu Nghĩa, trụ trì chùa Bạch Liên khai thị Giới pháp cho Sa di ni và Thức xoa ma na; Ni sư Thích Nữ Như Huệ đại lao Ni sư trụ trì và quý Ni sư trong ban Chức sự hạ trường, vì đại chúng trùng tuyên Giới bổn Tỳ kheo Ni.

Sau lễ Bố tát, Ni sư Trụ trì chùa Bạch Liên đã có những lời sách tấn đến toàn thể chư Ni hành giả an cư luôn phải siêng năng tinh tấn, lấy Giới luật làm Thầy, thúc liễm thân tâm trong ba tháng An cư quý báu này để đạt được những thành tựu tốt đẹp trên con đường tiến tu Đạo nghiệp của mỗi người.

  

Tin: Huệ An – Ảnh: Nghĩa Trường