BẢN TIN PHẬT SỰ 20H Ngày 01/03/2023

7

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 4, Ngày 01/03/2023 (10/02 năm Quý Mão)

TIỀN GIANG: LỄ TRAO GIÁO CHỈ TẤN PHONG GIÁO PHẨM VÀ LỄ TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2020 – 2022

QUẢNG NAM: SẴN SÀNG HỘI THẢO KHOA HỌC THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”

AN GIANG: PHIÊN HỌP RÀ SOÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ NHƯ HIỂN CHÍ THIỀN

KIÊN GIANG: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CAO 33M VÀ 33 ỨNG HOÁ THÂN TẠI KHU DI TÍCH DANH THẮNG CHÙA HANG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TP.HCM: PHẬT GIÁO QUẬN 3 HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2023

THIÊNG LIÊNG ĐÊM TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT XUẤT GIA TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

LÂM ĐỒNG: PHẬT GIÁO HUYỆN NHÀ BÈ (TP.HCM) TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT