BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 02/02/2023

4

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 02/02/2023 (12/01 năm Quý Mão)

HÀ NAM: CHÙA TAM CHÚC KHAI HỘI XUÂN QUÝ MÃO

BÌNH ĐỊNH: GẶP MẶT CHỨC SẮC TÔN GIÁO TIÊU BIỂU XUÂN QUÝ MÃO

TP.HCM: TƯỞNG NIỆM LỄ HÚY KỴ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU BỬU

BẾN TRE: CHÙA VĨNH BỬU THIẾT LỄ HÚY KỴ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH HỒNG HUỆ

NINH THUẬN: BAN TRỊ SỰ, CHƯ TÔN ĐỨC TRONG TỈNH CẦU AN ĐẦU NĂM, KHÁNH TUẾ MỪNG XUÂN QUÝ MÃO

TIỀN GIANG: CHÙA TỊNH NGHIÊM KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ VÀ TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH

PHÓNG SỰ: SÁNG NGỜI Y ĐỨC TỪ PHÒNG KHÁM BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA AN THẠNH LINH

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT