BẢN TIN PHẬT SỰ 20H, Ngày 04/04/2023

2

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 3, Ngày 04/04/2023( 14/02 nhuần năm Qúy Mão)

CẦN THƠ: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

ĐỒNG THÁP: ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH CUNG NGHINH DI ẢNH CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

THÁI NGUYÊN: BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ VÀ KHÁNH THÀNH CHÙA QUYÊN LINH

NAM ĐỊNH: HƠN 1000 PHẬT TỬ THAM DỰ KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC TẠI CHÙA LINH ỨNG

TIỀN GIANG: KHÓA TU HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN

TP.HCM: ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI TUẤN CHIA SẺ TẠI KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT

HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN KHỞI CÔNG 3 CẦU BÊ-TÔNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG VÀ LONG AN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT