BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 11/02/2023

3

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 11/02/2023 (21/01 năm Quý Mão)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ 50 ĐỨC ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM QUỐC SƯ PHƯỚC HUỆ VÀ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO AN

QUẢNG NGÃI: TƯỞNG NIỆM 20 NĂM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI AN VIÊN TỊCH

TRÀ VINH : LỄ HÚY KỊ LẦN THỨ 7 CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ THANH QUANG

TP.HCM: KHAI MẠC KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO

QUẢNG NINH: KHAI MẠC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG XUÂN QÚY MÃO TẠI DI TÍCH NGHỆ THUẬT CHÙA QUẢNG PHÚC (NHUỆ HỔ)

VĨNH PHÚC: LỄ HẰNG THUẬN TẠI CHÙA SƠN CAO

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT