BẢN TIN PHẬT SỰ 20H, Ngày 13/04/2023

3

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 5, Ngày 13/04/2023 (23/02 nhuần năm Qúy Mão)

HÀ NỘI: BAN VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG SẴN SÀNG CHO LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2022-2027

KON TUM: THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG THĂM BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH

HÀ NỘI: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2023

ĐỒNG NAI: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH CỐ TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH GIÁC QUANG TÂN VIÊN TỊCH

TP.HCM: PHIÊN HỌP BAN ĐIỀU HÀNH LỚP CAO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA NAM

HẢI PHÒNG: ĐẠI LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TỔNG THỂ KHUÔN VIÊN CHÙA TRƯỜNG PHÚC

QUẢNG NAM: TƯỞNG NIỆM TAM THẤT TRAI TUẦN CỐ TT.THÍCH VIÊN HẢI

TP.HCM: CHÙA HOẰNG PHÁP KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT – LẦN 99

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT