BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 14/02/2023

2

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 14/02/2023 (24/01 năm Quý Mão)

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ KINH LÁ BUÔNG”

TRÀ VINH: LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 40 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THÁI KHÔNG VÀ HIỆP KỴ CHƯ VỊ TIỀN BỐI TỔ SƯ

CẦN THƠ: THƯỜNG TRỰC BTS THÀNH PHỐ TỔ CHỨC LỄ TRAO GIÁO CHỈ TẤN PHONG GIÁO PHẨM

TRÀ VINH: PHÁP HỘI CẦU AN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU CẦU NGUYỆN QUỐC THỚI DÂN AN TẠI CHÙA LONG PHƯỚC

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC NGÀY HỘI “HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI – HÀNH BỒ TÁT ĐẠO”

TP. HCM: “MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI” TỔ CHỨC TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT