BẢN TIN PHẬT SỰ 20H, Ngày 21/04/2023

1

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 6, Ngày 21/04/2023 (02/03 nhuần năm Quý Mão)

ẤN ĐỘ: ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM DIỄN THUYẾT MỞ ĐẦU PHIÊN HỘI THẢO CỦA TĂNG ĐOÀN THẾ GIỚI

SẴN SÀNG CHO ĐẠI LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM TƯỞNG NIỆM ĐẠI ÁI ĐẠO CỦA NI GIỚI BÌNH PHƯỚC DIỄN RA VÀO SÁNG MAI

TRAILER:LỄ KHÁNH THÀNH TRAI ĐƯỜNG VÀ ĐẶT BÁT HỘI CÚNG DƯỜNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER

HẬU GIANG: LỄ BỐ TÁT – TỤNG GIỚI & HỌP TĂNG SỰ ĐỊNH KỲ BÁO CÁO VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TOÀN TỈNH

KIÊN GIANG: BTS GHPGVN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TĂNG SỰ THƯỜNG KỲ

LÂM ĐỒNG: BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHẬT ĐẢN PL.2567

QUẢNG NAM: BAN THƯỜNG TRỰC BTS PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TAM KỲ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

QUẢNG NAM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN THĂNG BÌNH HỌP TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT