BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 28/01/2023

4

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 28/01/2023 (07/01 năm Quý Mão)

TP.HCM: LỄ KHAI ĐÀN PHÁP HỘI DƯỢC SƯ XUÂN QUÝ MÃO 2023

KIÊN GIANG: CHÙA SẮC TỨ TAM BẢO (TP. HÀ TIÊN) TỔ CHỨC LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 20 CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG HUYỀN HẠ VI VÀ TRAO 200 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON

BẾN TRE: CHƯ TĂNG CHÙA VĨNH AN VÀ CHƯ TÔN ĐỨC NI, PHẬT TỬ KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ NIỆM

TIỀN GIANG: TĂNG NI SINH TRƯỜNG TCPH ĐẢNH LỄ KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM DỊP ĐẦU XUÂN

PHÚ YÊN: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TX.SÔNG CẦU KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH DỊP ĐẦU NĂM MỚI

PHÓNG SỰ: ĐIÊU KHẮC TƯỢNG PHẬT

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT