BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 31/01/2023

4

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 31/01/2023 (10/01 năm Quý Mão)

CÔNG VĂN TỪ TƯ GHPGVN YÊU CẦU CÁC CHÙA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỮA CHÁY

HÀ NỘI: HỌP MẶT ĐẦU NĂM, TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG I TƯ GHPGVN

HẢI PHÒNG: LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH CHÙA VÀNG THIÊN TRÚC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẾT TRỒNG CÂY

KIÊN GIANG: HẰNG NGÀN PHẬT TỬ THAM DỰ LỄ KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ TẠI CHÙA HẢI SƠN (CHÙA HANG)

KIÊN GIANG: ĐÊM HOA ĐĂNG, KHAI ĐÀN KỲ AN ĐẦU XUÂN TẠI CHÙA BẢO QUANG

TP.HCM: CHÙA GIÁC NGỘ TỔ CHỨC KHOÁ TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

HÀ NỘI – LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA VUA XUÂN QUÝ MÃO 2023

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT