BẢN TIN PHẬT SỰ 20H Thứ 7, Ngày 22/04/2023

2

 

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H
Thứ 7, Ngày 22/04/2023 (03/3 năm Quý Mão)

BÌNH PHƯỚC: KHAI MẠC TRIỂN LÃM VĂN HÓA & NGHỆ THUẬT NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO

BÌNH PHƯỚC: BAN TỔ CHỨC VÀ PHÂN BAN NI GIỚI CÁC TỈNH THÀNH DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO & CHƯ TÔN ĐỨC NI TIỀN BỐI HỮU CÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BÌNH PHƯỚC: ĐOÀN BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG LIỆT SỸ

HÀ NỘI: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL.2567 – DL.2023

TP.HCM: PHẬT GIÁO QUẬN 3 SẼ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567 TẠI CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC

KON TUM: BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN SA THẦY HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ ĐÓN MỪNG ĐẢN SANH PL.2567

BÌNH PHƯỚC: TỌA ĐÀM – CHỦ ĐỀ: “NI GIỚI BÌNH PHƯỚC: SỰ DẤN THÂN VÀ TRUYỀN TRÌ CHÁNH PHÁP” NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI

ĐỒNG THÁP: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA GIÁC VƯƠNG HUYỆN CHÂU THÀNH

TP.HCM: LỄ TƯỞNG NIỆM CHUNG THẤT CỐ TT. THÍCH LỆ TRƯỜNG

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN CHÙA TƯỜNG NGUYÊN TỔ CHỨC CHUYẾN THIỆN NGUYỆN TẠI HAI XÃ TÂN CHÁNH VÀ XÃ TÂN TRẠCH, HUYỆN CẦN ĐƯỚC

ẤN ĐỘ: BẾ MẠC HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHẬT GIÁO TOÀN CẦU NĂM 2023

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT