BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (TUẦN 04) Chủ Nhật, ngày 29/01/2023

4

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (TUẦN 04)
Chủ Nhật, ngày 29/01/2023 (08/01 năm Quý Mão)

HỌP MẶT, KHÁNH TUẾ ĐỨC PHÁP CHỦ, KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TP.HCM

HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CHƯ TÔN ĐỨC TIỀN BỐI HỮU CÔNG

HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH CHÚC KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN GIÁO PHẨM HĐCM

VĂN PHÒNG II TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023

BÌNH DƯƠNG: TĂNG NI KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC TRONG THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH

KIÊN GIANG: CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI LỄ TỔ VÀ HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

BẠC LIÊU: PHẬT GIÁO TỈNH HỌP MẶT MỪNG XUÂN DI LẶC 2023

TP.HCM: LỄ KHAI ĐÀN PHÁP HỘI DƯỢC SƯ XUÂN QUÝ MÃO

BA LAN: LỄ HỘI ĐÓN MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO TẠI CHÙA NHÂN HÒA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT