BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (TUẦN 07), Ngày 19/02/2023

3

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (TUẦN 07)
Chủ nhật, Ngày 19/02/2023 (29/01 năm Quý Mão)

HỘI NGHỊ LẦN THỨ I – BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN KHÓA IX

TP.HCM: TÂN ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ THĂM HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: TƯỞNG NIỆM ĐỨC ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ GHPGVN – ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM TỊCH

HÀ NỘI: TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 18 ĐỨC ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ – ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM TỊCH

TP. HCM: HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ RA MẮT BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TƯ NHIỆM KỲ 2022-2027

BÌNH PHƯỚC: PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH HỌP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC NGÀY HỘI “HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI – HÀNH BỒ TÁT ĐẠO”

KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC SƠN KẾT HỢP CHÙA PHẬT QUANG PHỔ CHIẾU TRAO QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TIỀN GIANG: CHÙA PHƯỚC LINH TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT