BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 15 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 16-04-2023)

4

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 15 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 16-04-2023)

1. DONG THAP: GRAND ORDINATION SIMA TRI TINH PERFORMS THE RITUAL ORDAINING
(Đồng Tháp: Chính thức khai mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh)

2. ACTIVITIES TO WISH CHÔL CHNĂM THMÂY HAPPY NEW YEAR TO THE KHMER PEOPLE AND BUNPIMAY TET OF THE LAOTIAN
(Các hoạt động chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến đồng bào Khmer và Tết Bunpimay của Lào)

3. HO CHI MINH CITY: GRADUATION CEREMONY FOR ADVANCED – INTERMEDIATE GRADE OF MONASTIC PREACHER COURSE X (2019 – 2023)
(Lễ tốt nghiệp Lớp Cao – Trung cấp giảng sư khóa X (2019 – 2023)

4. MEETING TO ROLL OUT PLAN FOR 14TH “YOUTH & BUDDHISM” CAMP BEARING TITLE “EAST MEETS WEST”
(Ban Tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 14 “Đông Tây hội ngộ”)

5. HO CHI MINH CITY: DHARMA EVANGELISM SECTION ORGANIZES TEA MEDITATION “TASTE OF DHARMA PRECEPT”
(Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức buổi thiền trà “Hương vị chánh pháp”)

6. DIGEST OF BUDDHISTS CHARITY ACTIVITIES OF THE WEEK
(hoạt động thiện nguyện của Phật giáo trong tuần)