BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 16 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel

2

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 16 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 23-04-2023)

1. INDIA: OVER 30 COUNTRIES PARTICIPATE IN GLOBAL BUDDHIST SUMMIT 2023
(Ấn Độ: Hơn 30 quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023)

2. HANOI: CENTRAL CULTURE SECTION OPENS SEMINAR “VIETNAM’S BUDDHIST ARCHITECTURE – UNIFORMITY IN DIVERSITY”
(Ban Văn hóa Trung ương Khai mạc Hội thảo khoa học “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam – thống nhất trong đa dạng”)

3. CENTRAL OFFICE 2 HOLDS QUARTERLY MEETING TO REPORT ON FIRST QUARTER BUDDHIST UNDERTAKINGS AND LAUNCHES 6 SPECIALIZED OPERATIONAL TEAMS
(Văn phòng 2 Trung ương họp báo cáo Phật sự quý I và ra mắt 06 tổ chuyên trách)

4. BÌNH DƯƠNG: CELEBRATES 40TH ANNIVERSARY OF ESTABLISHMENT OF SONG BE – BINH DUONG BUDDHIST SOCIETY
(Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương)

5. CULTURAL BEAUTY OF GOING TO PAGODA ON “PI MAI LAO” 2566 PERFORMED BY LAOTIANS IN VIETNAM
(Nét đẹp văn hóa đi chùa lễ Phật đầu năm tết Lào Bunbimay 2566 của người Lào trên đất Việt)

6. DIGEST OF BUDDHIST CHARITY ACTIVITIES DURING THE WEEK
(Tổng hợp tin từ thiện của Phật giáo trong tuần)