BẢN TIN THỜI SỰ 20H Ngày 16/02/2023

4

BẢN TIN THỜI SỰ 20H
Thứ 5, ngày 16/02/2023( 26/01 năm Qúy Mão)

TP.HCM: HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ RA MẮT BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TƯ NHIỆM KỲ 2022-2027

TT-HUẾ: HỌP CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ RA MẮT BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

BẮC NINH: TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM – PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM GHPGVN

TP.HCM: LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THU

KON TUM: PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM CỦA THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH

HẬU GIANG: THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM

BẠC LIÊU: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH HỌP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ QUAN TRỌNG

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM RA MẮT NHÂN SỰ NHIỆM KỲ MỚI 2022 – 2027

TP.HCM: NHIỀU CẶP ĐÔI TỔ CHỨC LỄ HẰNG THUẬN TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT