Bến Tre: Lễ Huý Nhựt Hoà thượng Thích Minh Giác Húy Hải Châu, Hiệp Kỵ Chư vị Tổ Sư Chùa Hoà Nam

8
PSO-Sáng ngày 19/02/2023 (nhằm ngày 29/01/ Quý Mão), môn đồ Pháp quyến đạo tràng Chùa Hoà Nam – xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã trang nghiêm tổ chức Lễ Huý Nhựt Cố Hoà thượng Thích Minh Giác Huý Hải Châu, Hiệp Kỵ Chư vị Tổ Sư.

Buổi lễ được sự Quang lâm chứng minh và tham dự của: TT.Thích Minh Hoàng – Chứng minh BTS PG huyện Ba Tri; TT.Thích Minh Tâm – UV BTS tỉnh, Trưởng BTS PG huyện; Cùng chư Tôn đức Tăng – Ni trong Ban Thường trực BTS huyện Ba Tri, Chư Tôn Đức Tăng- Ni trụ trì các tự viện và nam nữ Phật đồng về tham dự.

Buổi lễ diễn ra với nghi thức niêm hương bạch Phật, tụng kinh Sám hối Hồng danh và cúng Ngọ.

Tiếp theo chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh đã cung đối trước Tổ đường thắp hương tưởng niệm chư vị Tổ Sư, cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Giác Huý Hải Châu cao đăng Phật quốc.

Sau giờ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm chứng minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm trai đường thọ trai.

Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn trong sự hoan hỷ vô biên của đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre