Bình Thuận: Lễ nhập kim Quan Ni trưởng Thích nữ Như Như tại Bình Quang Ni tự

7

PSO – Tối ngày 27/02/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Như nguyên phó trụ trì – tri sự Bình Quang Ni tự P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận nhập kim quan.

Chứng minh và tham dự có Hoà thượng Thích Ấn Chánh – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Trí Huệ – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Thượng toạ Thích Nguyên Sắc – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Phan Thiết; TT. Thích Nguyên Minh – Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Thuận; TT. Thích Đức Thành – UVTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng Ban GDPG tỉnh cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong ngoài tỉnh và đông đảo Phật tử về tham dự và hộ niệm.

Tại buổi lễ, Hòa thượng chứng minh cùng chư Tôn đức quang lâm Giác linh đường, sái tịnh kim quan, sái tịnh đàn tràng, cử hành lễ nhập kim quan.

Như đã đưa tin, Ni trưởng Thích nữ Như Như, nguyên Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư; nguyên Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận; nguyên Thủ quỹ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận; nguyên Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận; nguyên phó trụ trì – tri sự Bình Quang Ni tự (phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 2 giờ ngày 27/02/2023 (nhằm ngày 8/02/Quý Mão) tại Bình Quang Ni tự (phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); Trụ thế: 82 năm, 51 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 18 giờ ngày 27/02/2023 (nhằm ngày 8/2/Quý Mão). Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Bình Quang Ni tự (số 2, Cao Thắng, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Lễ viếng bắt đầu 8 giờ ngày 28/02/2023 (ngày 9/02/Quý Mão).

Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 2/03/2023 (ngày 11/02/Quý Mão). Sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng trà-tỳ tại Hoa viên Nghĩa trang sinh thái Sala Garden Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tin: Liên Duyên, Ảnh: Văn Mẫn