BR-VT: Ban Văn hóa Phật giáo thị xã Phú Mỹ chúc tết Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và thị xã

10

PSO – Nhằm tham vấn và học hỏi kinh nghiệm công tác Phật sự của các bậc Tôn túc lãnh đạo Giáo hội tỉnh và thị xã Phú Mỹ, để làm tiền đề cho phương thức nhiệm vụ công tác Phật sự năm 2023 và những năm tiếp theo; ngày 31/01/2023 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo thị xã Phú Mỹ đã thành lập Đoàn đến vấn an sức khỏe, kính mừng khánh tuế chư Tôn thiền đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ.

Đại đức Thích Quảng Hà – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TX.Phú Mỹ đã hướng dẫn đoàn đến vấn an sức khỏe và khánh chúc Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Thuận – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Thông – Phó BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; Thượng tọa Thích Nhuận Trí – Phó BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Định – Phó chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban TT-TT Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Trụ – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Đạo – Phó BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; Thượng tọa Thích Khai Tâm – Phó BTS GHPGVN thị xã và Đại đức Thích Quảng Ngữ – Chánh Thư ký BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ.

Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn đã đảnh lễ Tam Bảo, kính mừng khánh tuế chư Tôn thiền đức, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài tứ đại được điều hòa, pháp lạc vô biên, phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành để mãi là cây cao bóng cả, tòng lâm thạch trụ dẫn dắt hàng hậu học trên lộ trình giác ngộ, giải thoát, cũng như phụng sự Giáo hội.

Trong niềm hoan hỷ, chư Tôn thiền đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ tán dương tinh thần tôn sư trọng đạo của chư Tăng, Ni trong Ban Văn hóa Phật giáo thị xã Phú Mỹ và chúc cho Ban Văn hóa Phật giáo thị xã năm mới thành tựu mọi Phật sự được giao. Đồng thời, quý Ngài còn hoan hỷ truyền dạy những bài học kinh nghiệm, những kỷ năng, cũng như gợi ý những định hướng mà Ban Văn hóa có thể thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, quý Ngài còn sách tấn các thành viên trong Ban Văn hóa phải nỗ lực hết mình, lấy sức trẻ để cống hiến cho Giáo hội, xem đó là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà BTS GHPGVN tỉnh và BTS Phật giáo thị xã đã tin tưởng giao phó, Tăng Ni kỳ vọng gửi gấm; Đặc biệt các thành viên trong Ban phải đoàn kết, hòa hợp vì lợi ích chung phụng sự Giáo hội mà làm động lực để cống hiến, góp phần trang nghiêm tự thân và trang nghiêm ngôi nhà GHPGVN.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Tịnh Quang – Diệu Thanh