BR-VT: Trang nghiêm lễ Tiểu tường cố Ni trưởng Thích Nũ Giác Ngọc

2

PSO – Sáng nay ngày 20/4/2023 (nhằm ngày 01/3 năm Quý Mão), tại Ni viện Thiện Hoà (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), NT. Thích Nữ Như Như – Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Tiểu tường và tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Giác Ngọc.

Cung nghinh chư Tôn đức Ni quang lâm

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện; NT. Thích Nữ Huệ Hương; NT. Thích Nữ Như Từ – đồng Chứng minh PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Như Huệ; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn; NT. Thích Nữ Như Thảo; NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm – đồng Phó trưởng PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Thuần Trí – Chứng minh PBNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; NS. Thích Nữ Hạnh Bình – Phó trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng PBNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng chư Tôn đức Ni đại diện PBNG các tỉnh lân cận về thắp hương tưởng niệm và dâng vật phẩm cúng dường nhân lễ Tiểu tường của cố Ni trưởng.

Đại diện Ni chúng, NT. Thích Nữ Hạnh Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử của cố Ni trưởng thượng Giác hạ Ngọc, người luôn mang hoài bão “Truyền đăng tục diệm” cho hàng Ni chúng của nước nhà. Ni trưởng đã giữ trọng trách Hoà thượng Đàn đầu và Thành viên Hội đồng Thập sư của Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua 9 Giới đàn liên tục từ Giới đàn Thiện Hoà I – VII, Đồng Huy, Bảo Tạng…

NT. Thích Nữ Như Từ dâng lời hoài niệm tôn sư

Trú xứ chùa Phước Huệ thành phố Sa Đéc, nơi cố Ni trưởng làm Viện chủ là nơi được Ni trưởng tổ chức các lớp dạy gia giáo như: Giáo khoa thư, Luật Trường Hàng, Thập Thiện Nghiệp, Bát Đại Nhân Giác… do các vị Ni tại chùa phụ trách. Ngoài ra, Ni trưởng còn thỉnh các bậc Tôn túc đương thời như: Hòa thượng Bửu Đa, Hòa thượng Chánh Giác, Thượng tọa chùa Giác Long, Thượng tọa Thích Thiện Chánh, Ni trưởng Như Lý (chùa Từ Nguyên), Ni trưởng Như Châu về dạy Kinh, Luật, Luận cho Ni chúng.

Mặc dù bận nhiều Phật sự, nhưng Ni trưởng luôn thường xuyên sách tấn và tham dự những buổi học gia giáo cùng với Ni chúng. Điều đó đã tạo nên một dấu ấn khó phai và niềm tôn kính vô biên trong lòng Ni chúng đối với Ni trưởng.

Năm 1981, cùng với chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, Ni tưởng là người tích cực vận động để thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (Nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp). Kết quả là năm 1982, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp được thành lập chỉ sau Giáo hội Trung ương 1 năm. Ni trưởng đảm nhiệm chức vụ Phó ban trong suốt 4 nhiệm kỳ (1982-1992), cùng với chư Tôn đức Ban Trị sự, quý Tăng Ni địa phương hết lòng đoàn kết, chung tay xây dựng Phật giáo tỉnh nhà.

Thay mặt môn đồ pháp quyến và Ni chúng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, NT. Thích Nữ Như Như đã dâng lời cảm niệm lên Hoà thượng ân sư và tâm niệm sẽ phục vụ đạo pháp như lời dặn của bậc tiền nhân.

NT. Thích nữ Như Như dâng lời cảm niệm lên Hoà thượng ân sư

NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện thay mặt PBNG TƯ đã có nhiều lời tâm sự về sinh thời của cố Ni trưởng Giác Ngọc đồng thời động viên, khích lệ Ni chúng trong tỉnh luôn nhớ đến bậc tiền nhân mà trau đồi đạo tâm để phụng sự chúng sanh.

NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện thay mặt PBNG TƯ phát biểu

Sau thời dâng hương của đại diện PBNG TƯ và các tỉnh thành, môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng đã thực hiện dâng lục cúng và khai kinh nghi lễ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầm ấm, được kết thúc bằng buổi cúng dường Trai tăng vào buổi trưa cùng ngày.

Chư Tôn đức Ni dâng hương tưởng niệm

Tin, ảnh: Quảng Chuyên