BRVT: Lễ Đại tường Ni sư Thích Nữ Như Diên trụ trì Ni viện Thiện Hòa

94

PSO- Sáng ngày 24/6/2023 (07/6/Qúy Mão), Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Thường trực PBNG T.Ư, Chứng minh PBNG tỉnh cùng chư Ni tu viện Phước Hải (Long Thành, Đồng Nai) và chư Ni ni viện Thiện Hòa (P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT) đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường Ni sư Thích nữ Như Diên, trụ trì Ni viện Thiện Hòa.

Cố Ni sư Thích Nữ Như Diên, tự Diệu Đạt, hiệu Phước Thành.

  • Sinh năm 1957. Viên tịch: 08/6 Tân Sửu (năm 2021)
  • Trụ thế: 65 năm. Hạ lạp: 37 năm

Nguyên UVTT Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thủ quỹ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban KT-TC Phật giáo tỉnh, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, trụ trì Ni viện Thiện Hòa.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT. Thích Quảng Hiển, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hiệu trưởng Trường TCPH Đại Tòng Lâm; TT. Thích Nhuận Nghĩa; Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Thích Nguyên Thái, Phó BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã. Chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo thị xã, chư Tôn đức trụ trì, trú xứ trong tỉnh; Tăng Ni sinh các khóa của trường TCPH Đại Tòng Lâm, đồng về tham dự.

 

Sau khi Ban Nghi lễ cử hành nghi thức cúng Ngọ, cung tiến giác linh Ni sư Thích nữ Như Diên, chư Tôn thiền đức Ban Chứng minh cùng cựu Tăng Ni sinh các khóa đã vân tập nơi Giác linh đường thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh Ni sư cao đăng Phật quốc.

Sau đó, Ban Tổ chức, cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường của môn đồ pháp quyến.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Tăng đoàn, đại diện cho Ni chúng tu viện Phước Hải và Ni viện Thiện Hòa đã dâng lời tác bạch cúng dường, hoài niệm về bậc Ân Sư đã dành cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục.

Ban Đạo từ cho buổi lễ, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển đã tán thán công đức của cố Ni sư Thích nữ Như Diên vừa tham gia công tác giáo hội với vai trò Phó Ban Kinh tế tài chánh, Thủ quỹ Ban Trị sự PG tỉnh, Ủy viên Ban giáo dục Phật giáo tỉnh, vừa tham gia giảng dạy, quản lý, đào tạo chư Ni tài từ khi mới thành lập trường Cơ bản Phật học (nay là trường Trung cấp Phật học) cơ sở Ni cho đến ngày viên tịch. Mong chư Ni tỉnh nhà luôn noi gương sáng của Ni sư trong việc tu tập và hoằng pháp lợi sanh.

Tùng Lâm