Cà Mau: Trường Hạ chùa Kim Sơn thực hiện kỳ Bố tát đầu tiên mùa An cư PL.2567- DL. 2023

71

PSO- Sáng ngày 17/6/2023 (30 tháng Tư Quý Mão), chư Ni hành giả trường Hạ chùa Kim Sơn (phường 6, Tp. Cà Mau) đã vân tập Chánh điện thực hiện lễ Bố tát kỳ đầu tiên trong mùa an cư PL.2567- DL.2023.

Thực hiện di huấn của Đức Từ Phụ về việc Bố tát – Tụng giới vào mỗi nửa tháng: “Phải giữ gìn giới này, như trâu mao tiếc đuôi, hòa hợp ngồi một chỗ, theo đúng lời Phật dạy”, chư Ni trong tỉnh Cà Mau đã cùng nhau trở về Hạ trường chùa Kim Sơn trong tinh thần lực hòa cùng tham dự ngày Trưởng Tịnh (Trưởng dưỡng đạo tâm, Tịnh trừ cấu uế) của Ni đoàn.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ban Chức sự đã niêm hương phổ lễ Tam bảo, Khai luật tạng và tiểu Sám hối.

Sau khi Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ, Thư ký trường Hạ, thông kiểm số chúng, Ni Sư Thích nữ Như Hà, Chúng Trưởng được cử đến Đại Tăng cầu giáo giới đã trùng tuyên lời Đại Tăng đến chư Ni hành giả.

 

Trong khí thanh tịnh của Ni đoàn, Ni Sư Diệu Chánh Phó Thiền chủ, đã đãi lao quý Ni Trưởng Ban Chức sự, trùng tuyên giới bổn Tỳ Kheo Ni.

Sau cùng, NT.Thích Nữ Phước Liễu, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau, đã ban huấn từ chúc chư Ni hành giả đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập trong ba tháng an cư.

Diệu Minh