Cần Thơ: Chùa Phước Long tổ chức húy nhật lần thứ 41 ngày Hòa thượng Thích Trí Đạt viên tịch

56

PSO- Sáng ngày 11/7/2023 (nhằm ngày 24/5/Quý Mão), tại chùa Phước Long (TP. Cần Thơ) Ni Trưởng Thích nữ Như Tâm – Chứng minh PBNG TP. Cần Thơ, trụ trì chùa, cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm thiết lễ Huý nhật lần thứ 41 ngày Hòa thượng Thích Trí Đạt, khai sơn chùa viên tịch.

Cố Hòa thượng Thích Trí Đạt, húy Chơn Thật; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 40. Viên tịch ngày 24 tháng 5 năm Tân Dậu (1981) trụ thế 70 năm.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng toạ Thích Bình Tâm – UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG TP), Trưởng BTS PG quận Cái Răng; Hoà Thượng Thích Thiện Thông – Phó BTS PG TP; Đại Đức Thích Thiện Hậu – Phó Thư Ký, Chánh Văn phòng BTS thành phố, Trưởng ban Văn hoá PGTP. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ- Cố vấn PBNG TƯ, chứng minh PBNG PG TP; Ni trưởng Thích Nữ Như Minh – Chứng minh PBNG PGTP; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liên – Phó PBNG PGTP; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ các tự viện đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức nhiễu tháp, cúng Ngọ, cung tiến giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng.

Để tưởng nhớ ân đức của chư vị Tổ sư đã khai sơn, tạo lập ngôi già lam Phước Long, trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, Ni Trưởng Thích nữ Như Tâm cùng môn đồ pháp quyến và đạo tràng Phật tử đã thiết lễ trai nghi, cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng ngõ hầu hồi hướng công đức đến chư vị Tổ sư tiền bối hữu công.

Tại lễ trai tăng, sau khi đại diện Đạo tràng Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng lên hiện tiền chư Tôn thiền đức Tăng Ni; Tăng già nhị bộ  chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã niệm Phật chứng minh công đức.

Tâm An