Cần Thơ: Ni giới Phật giáo thành phố Tác pháp An cư Phật lịch 2567

2

PSO- Sáng ngày 03/6/2023 (16/4/Quý Mão), được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN TP. Cần Thơ, Phân ban Ni giới (PBNG) thành phố đã tổ chức lễ Tác pháp Khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567, cho 110 hành giả.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời gian chư Tăng Ni dành chọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học. “An kỳ tâm, Cư kỳ thân” tức là thân ở yên một chỗ và tâm được thanh tịnh gọi là An Cư.

Sau khi tham dự lễ Tổng Khai giảng khóa ACKH tại TVTL Phương Nam, chư Ni hành giả đã thực hiện tác pháp đối thú tại trường Hạ chùa Phước Long- quận Cái Răng (dành cho chư Ni lớp Trung cấp Phật học) và trường Hạ chùa Liễu Thành (huyện Vĩnh Thạnh).

Hành giả an cư Hạ trường Phước Long đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ, Cố vấn PBNG T.Ư, Chứng minh PBNG TP đương vi Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Chứng minh PBNG TP, Phó Thiền chủ;  Ni trưởng Thích nữ Như Tâm, Chứng minh PBNG TP, làm Hóa chủ.

Hành giả an cư Hạ trường Liễu Thành cung thỉnh Ni sư Thích nữ Như Hương, Phó ban Trị sự, kiêm Trưởng PBNG TP đương vi Thiền chủ.

Tại buổi lễ, chư Ni hành giả 2 Hạ trường đã niêm hương bạch Phật, Khai Luật tạng, đối thú và thọ an cư theo luật Phật chế; thọ quá đường, kinh hành niệm Phật…

Tâm An