Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang viên tịch

3

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4  năm 2023

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
  • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII, VIII;
  • Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
  • Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;
  • Trưởng ban Quản trị Tông phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng;
  • Trưởng ban Quản trị Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa;
  • Phó Hiệu trưởng kiêm Giám luật Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai;
  • Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
  • Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ00 , ngày 08 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 02 nhuần năm Quý Mão) tại Tổ đình Quan Âm Tu viện, khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

     * Trụ thế: 77 năm        * Hạ lạp: 57 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 17giờ00, ngày 09/4/2023 (nhằm ngày 19 tháng 02 nhuần năm Quý Mão).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Quan Âm Tu viện.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 06giờ00 ngày 10/4/2023 (20/02 nhuần/Quý Mão).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 14/4/2023 (nhằm ngày 24 tháng 02 nhuần năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Quan Âm Tu viện.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(Đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG

DANH SÁCH
(Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai)

A. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH MINH CHÁNH
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH HUỆ CHÍ
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐẠO
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH LIÊM CHÍNH
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH PHƯỚC TÚ
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH HUỆ TÂM
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

B. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ:
Phó ban:

Thượng tọa THÍCH HUỆ KHAI
Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng THÍCH BỬU CHÁNH
Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng THÍCH MINH NGẠN
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh

Hòa thượng THÍCH TÂM MINH
Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng THÍCH THIỆN THANH
Phó Thường trực Môn phong Liên tông Tịnh Độ Non Bồng.

Thượng tọa THÍCH HUỆ SANH
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH ĐẠO HUY
Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố  Hồ Chí Minh.

Thượng tọa THÍCH MINH TRÍ
Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh,
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa.

Thượng tọa THÍCH MINH TRÌ
Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH THIỆN PHÁP
Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH HUỆ NGHIỆP
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH QUẢNG TRÍ
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh.

Đại đức THÍCH ĐẠT MA QUANG TUỆ
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh.

Ni sư THÍCH NỮ DIỆU TRÍ
Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh.

 Ông VŨ ĐÌNH TRUNG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai.

 Ông NGUYỄN ĐÌNH KIÊN
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai.

Ban Thư ký:
Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN,
Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tp. HCM.

Thượng tọa THÍCH ĐẠO HUY
Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại đức THÍCH THIỆN TRÍ
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại đức THÍCH ĐẠT MA ĐỨC LONG
Phó Thư ký II Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Đại đức THÍCH CHƠN NGHĨA
Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh,
Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Quản Trị Quan Âm Tu viện.

Thượng tọa THÍCH QUẢNG THÀNH
Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa.

Đại đức THÍCH THIỆN HUY
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thủ quỹ:
Ni trưởng THÍCH NỮ KIM SƠN
Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh,
Phó Ban Quản trị Quan Âm Tu viện.

Ni trưởng THÍCH NỮ XUÂN LIÊN
Ủy viên Thủ Quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Ủy viên:
Hòa thượng THÍCH THIỆN THẢO
Trụ trì Chùa Long Phước Thọ,
Phó trưởng Môn phong Liên tông Tịnh Độ Non Bồng.

Hòa thượng THÍCH THIỆN KIẾT
Phó trụ trì Chùa Long Phước Thọ.

Hòa thượng THÍCH TÂM NGỘ
Trụ trì chùa Phổ An Hòa.

Hòa thượng THÍCH MINH TRƯỜNG
Ban Quản trị Quan Âm Tu viện.

Hòa thượng THÍCH PHÁP HỶ
Viện chủ chùa Đức Lâm

Thượng tọa THÍCH HUỆ TÁNH
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH TUỆ QUYỀN
Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh.

Đại đức THÍCH THIỆN MỸ
Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng THÍCH PHÁP CẦN
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú.

Thượng tọa THÍCH ĐỒNG NGẠN
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Định Quán.

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu.

Đại đức THÍCH ĐẠT MA CHÍ HẢI
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành.

Đại đức THÍCH PHÁP ĐĂNG
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất.

Đại đức THÍCH QUẢNG LÝ
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.

Thượng tọa THÍCH HUỆ NINH
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH PHÁP ĐĂNG
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH GIÁC ĐĂNG
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa THÍCH QUẢNG ẢNH
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại đức THÍCH ĐẠT MA TOÀN HẠNH
Phó Ban BTS GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương

Thượng tọa THÍCH MINH VŨ
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Thượng tọa THÍCH BỬU KHÁNH
Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Thượng tọa THÍCH MINH NHỰT
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Thượng tọa THÍCH HUỆ THỐNG
Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đại đức THÍCH QUÝ TRÌ
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN Tp. Biên Hòa.

Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ DUNG
Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh

Ni sư THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ
Phó Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN

Ni sư THÍCH NỮ HẠNH CHIẾU
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Ni sư THÍCH NỮ HUỆ HIẾU
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC QUANG
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 09/04/2023):
07h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, Phật tử vân tập.
17h00: Lễ cung thỉnh Nhục thân Hòa thượng nhập Kim Quan
19h00: Lễ niêm hương bạch Phật khai kinh – Khai chung bảng.
20h00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ thọ Tang
21h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 20/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 10/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 21/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 11/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 22/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 12/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Lễ tụng kinh Di Giáo và cúng dường hoa đăng Tưởng niệm Ân Sư
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 23/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 13/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Lễ phụng Linh Mô yết Phật – triệu Tổ và Bố Tát
21h00: Khóa lễ tụng kinh Di Giáo

Ngày 24/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 14/04/2023):
04h30: Tăng Ni, Môn hạ đệ tử tứ chúng, Phật tử vân tập.
06h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quang lâm.
07h00: Lễ truy niệm của HĐCM, HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Môn phong pháp quyến. Lễ Tuyên Pháp ngữ – Phụng tống kim quan nhập Bảo tháp (có chương trình riêng).

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ