Chính thức đăng đàn truyền giới cho giới tử tại Giới đàn Nghệ – Tĩnh

3

PSO – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chính thức cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường tại chùa Diệc (TP. Vinh, Nghệ An) tấn đàn truyền giới cho các giới tử tại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI năm 2023, vào sáng nay ngày 27/3.

Cung nghinh thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện và giới tử.

Hòa Thượng Đàn đầu và Giáo thụ A-xà-lê, Yết-ma A-xà quang lâm chứng minh

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, lễ Tổ, tuyên bảng thập sư cung an chức sự, chư vị giới sư tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng tam sư, chư vị Tôn chứng đăng đàn truyền thọ cho 27 giới tử cầu thọ giới pháp, trong đó có 14 giới tử Tỳ-khiêu, 13 giới tử Sa-di.

Giới tử chí thành cầu thọ giới pháp

Theo luật Phật chế, chư Tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo nghi thức truyền thống.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Đại diện giới tử cũng đã phát nguyện thọ trì giới pháp, tinh nghiêm giới luật, nương theo tịnh giới sống đời phạm hạnh, để xứng đáng là bậc mô phạm và không phụ lòng chí nguyện xuất gia cũng như ơn giáo dưỡng của thầy tổ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn đến giới tử

Dịp này, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ Hội đồng giới sư. Trước đó, Ban tổ chức giới đàn cũng đã tổ chức đêm thiền trà, thắp nến tri ân kết nối tình thầy trò, trao đổi kiến thức cơ bản về giới luật.

Đại giới đàn Nghệ – Tĩnh lần thứ VI năm 2023, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đương vi Hòa thượng Đàn đầu đàn giới Tỳ-khiêu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị làm Giáo thụ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tich Hội đồng Trị sự làm Yết-ma A-xà-lê; là sự cùng 7 vị tôn chứng Tăng-già. Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thọ Lạc làm Giáo thụ A-xà-lê.

Đại giới đàn Nghệ – Tĩnh được tổ chức luân phiên giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Chư tôn đức nghiệp sư lễ tạ Hội đồng thập sự

Nguồn: http://phatgiao.org.vn