Chùa Vạn Phước tổ chức cầu quốc thái dân an đầu năm Qúy Mão

5

Đồng Nai : Ngày 13-1-2023, chùa Vạn Phước, xã Xuân Hiêp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu quốc thái dân an đầu năm cho Phật tử về tham dự. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Thiện trụ trì cùng chư Tăng và Phật tử đã thành kính dâng hương lễ Phật tổ trì tụng kinh cầu quốc thái dân an.

Theo thông lệ hàng năm vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch là đạo tràng trang nghiêm khai đàn Dược Sư Thất Châu, trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện công đức nguyện năm mới người người đều được an vui, khỏe mạnh, mùa màng bội thu, quốc gia hưng thạnh, thế giới hòa bình. Thông qua Pháp hội Dược Sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn dạy cho chúng ta phải hướng về nẻo giác mà tiến tu. Đức Phật Dược Sư được miêu tả trong kinh là Vị Phật ở phương Đông, cũng là nơi mặt trời xuất hiện, xua tan bóng tối đêm dài.
Buổi lễ cầu quốc thái dân an đầu năm kết thúc hoàn mãn . Toàn thể Phật tử ước mong một mùa xuân Quý Mão hòa bình đầy ước vọng

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
Thành viên BBT.phatsuonline