Đêm nhạc “Xuân yêu thương” vận động kinh phí giúp người dân khó khăn về quê đón Tết

2