Đồng Nai: Chư Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc làm lễ Tự tứ mãn hạ PL.2567

10

PSO – Sáng ngày 31/8/2023 (nhằm ngày 16/7/Quý Mão) tại chùa Bảo Quang, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chư Ni trong huyện đã tác pháp Tự tứ, mãn hạ PL.2567 – DL.2023.

Quang lâm chứng minh có NT.Thích Nữ Minh Ấn – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc, Hóa chủ Trường hạ Ni; NS.Thích Nữ Trung An – Phó  BTS GHPGVN huyện; NS.Thích Nữ Huệ Ngọc – Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng chư Tôn đức Ni.

Đúng 8 giờ, toàn thể chư hành giả an cư thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Ni quang lâm Chánh điện để niêm hương bạch Phật, tác pháp Yết-ma Tự tứ.

An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nói chung, chư Tăng Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc nói riêng. Trên tinh thần duy trì giới luật, duy trì nét son của Phật giáo hàng năm Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức 02 Đạo tràng an cư cho chư Tăng Ni. Tại chùa Bảo Quang là trường hạ chư Ni do NT.Thích Nữ Minh Ấn – Chứng minh Phân ban Ni giới làm Hóa chủ. Ni trưởng Hóa chủ là người chu toàn để chư Ni an tâm tu học trong 03 tháng kiết hạ, Ni trưởng cũng là bậc thạc đức Ni làm chỗ dựa vững chắc cho nhiều thế hệ chư Ni huyện Xuân Lộc.

Sau khi chư Ni tác pháp Tự tứ xong, Ni trưởng Hóa chủ đã có những lời động viên, sách tấn, nhắc nhở cũng như tán thán tinh thần tu học, đoàn kết của chư Ni trong huyện, dưới sự hướng dẫn của NS.Thích Nữ Huệ Ngọc – Trưởng Phân ban Ni giới, chư Ni đã có nếp sống lục hòa, biết thương yêu, đùm bọc chia sẻ lẫn nhau, thực hành giới luật Phật dạy, tuân thủ những quy định của Giáo hội. Với truyền thống đoàn kết của chư Ni đã làm cho chư Tôn đức chứng minh, lãnh đạo Giáo hội rất hài lòng. Ni trưởng cũng nhắc nhở chư Ni hãy tiếp tục phát huy và giữ gìn nếp sống tốt đẹp này để xứng đáng là con gái của đức Thế Tôn.

Hòa trong niềm vui của ngày Tự tứ mãn hạ, toàn thể chư Ni đảnh lễ NT.Thích Nữ Minh Ấn, mừng Khánh tuế Ni trưởng thêm tuổi đạo, kính chúc Ni trưởng được nhiều sức khỏe, tuổi thọ miên trường để mãi là chỗ dựa vững chắc cho chư Ni và Phật tử tu học, là nơi nương tựa cho hàng hậu học vững bước trên con đường tu giải thoát.

Một số ảnh ghi nhận:

 Tin và ảnh: Thích Vạn Đức