Đồng Nai: Chùa Long Hoa tổ chức khóa tu Bát quan trai lần thứ 04

1

PSO – Sáng ngày 08/10/2023 (24 tháng 08 năm Quý Mão), tại chùa Long Hoa (số 222, đường Hùng Vương, khu phố Phước Mỹ, thị trấn Hiệp Phươc, huyện Nhơn Trach, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra khóa tu Bát Quan trai lần thứ 04, dưới sự hướng dẫn của Ni sư trụ trì Thích Nữ Huệ Hiếu, chư Ni chúng và hơn 50 Phật tử tham dự.

Trong khóa tu này, quý Phật tử được thọ giới Bát quan trai, trì chú đại bi, thính pháp,thọ trai, kinh hành niệm Phật trong chánh niệm.

Thời sinh hoạt Phật pháp của Ni sư trụ trì với đề tài “Vai trò người nữ Phật tử trong đạo Phật” đã giúp người Phật tử hiểu rõ hơn chức năng trách nhiệm của mình trong việc hộ trì và tu tập giáo pháp của đức Như Lai, càng ý thức sâu sắc hơn sự bình đẳng và khả năng giác ngộ thành Phật của người nữ ngang bằng nam giới để người nữ Phật tử không mặc cảm bản thân mà tinh tấn tu tập và phụng sự…

Khóa tu khép lại vào lúc 12 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng tham dự.

TKN. Thích Nữ Huệ Quang