Đồng Nai: Chùa Long Vân tổ chức chương trình Theo Dấu Chân Xưa Sớt bát cổ truyền

147

PSO- Ngày 23/7/2023, tại trường Hạ chùa Long Vân (số 124, Nguyễn Hoàng, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Hóa chủ trường Hạ, đã tổ chương trình “Theo Dấu Chân Xưa” bằng hoạt động tái hiện Lễ Sớt bát cổ truyền, tạo thiện duyên cho hàng tại gia cúng dường 500  hành giả an cư.

Trên tinh thần tri ân báo ân các bậc tiền nhân đi trước, hướng về Đức Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, tái hiện lại hình ảnh Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế, khoác lên mình chiếc áo thô, đầu trần chân đất, tay ôm bát mang y, vân du hóa duyên khắp xứ Ấn, tạo cơ hội cho mọi giai cấp, tầng lớp gieo trồng phước điền Tam bảo đã hớn 10 năm vào mỗi mùa An cư, trường Hạ Long Vân đều tổ chức chương trình Theo Dấu Chân Xưa

Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Hóa chủ trường Hạ Long Vân

Trong niềm hoan hỷ của  Phật tử tham dự chương trình, Ni trưởng đã gửi lời tán thán công đức, phát tâm gieo trồng phước điền đến chư hành giả an cư, để trong đời sống hiện tại được nhiều phước báu, an lạc trong tâm tư, hỷ xả trong đời sống và thành công trong công việc; đồng thời hồi hướng cửu huyền thất Tổ được siêu sanh thoát hóa về miền lạc cảnh.

Diệu Khánh – Diệu Nguyện