Đồng Nai: Phân Ban Ni giới tỉnh thăm 23 Trường hạ Ni trong tỉnh

33

NGPSO – Trong 03 ngày, từ 06 – 08/8/2023 (20 – 22/06 năm Quý Mão), đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai do Ni trưởng Thích Nữ Như Dung – Phó trưởng PBNG Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn đã viếng thăm 23 hạ trường trong tỉnh (hơn 1.600 hành giả An cư Kiết hạ).

Đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương – Ủy viên HĐTS, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ – Cố vấn PBNG Phật giáo tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Xuân Liên, Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu – (Phó đoàn). Tháp tùng đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Lý, Ni sư Thích Nữ Kính Liên, Ni sư Thích Nữ Tri Liên, Ni sư Thích Nữ Như Hoàng, Sư cô Thích Nữ Tịnh Đạt, Sư cô Thích Nữ Pháp Ngân… và chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Trụ trì các cơ sở tự viện.

Tới mỗi trường hạ, đoàn đã được Phân ban Ni giới địa phương, Ban Chức sự các trường hạ cung kính tiếp đón. Trong không khí ấm tình đạo vị, quý Ni trưởng, Ni sư trong đoàn đã có lời vấn an sức khỏe đến quý Ni trưởng, Ni sư tại các hạ trường và ân cần sách tấn chư Ni hành giả của tỉnh chuyên tâm tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, noi theo tấm gương của chư Ni tiền bối hữu công để phát huy tu tập. Bên cạnh đó, Ni trưởng đã nhấn mạnh tinh thần đoàn kết lục hòa, nỗ lực phục vụ đạo pháp làm, lợi lạc nhân sinh.

Tại buổi thăm hỏi, chư tôn đức Ni và hóa chủ các trường hạ đã có lời cảm niệm sâu sắc và bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự viếng thăm, quan tâm, cúng dường, chia sẻ của chư tôn đức Ni trong PBNG tỉnh và xem đây chính là động lực giúp cho Ni chúng của toàn tỉnh nỗ lực nhiều hơn trong việc tu học và các công tác Phật sự của mình.

Đại diện hành giả của mỗi hạ trường đã báo cáo tình hình tu học trong ba tháng An cư Kiết hạ đến chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới và Ni chúng đã cung kính lắng nghe những lời chỉ dạy của quý Ni trưởng cho hành giả Ni, nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2567. Tổng số hành giả Ni an cư trên toàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 là hơn 1.600 vị.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong chuyến đi: