Đồng Nai: Trang nghiêm lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu bạt độ tại chùa Long An

2

PSO – Ngày 17 đến 20/04/2023 (nhằm ngày 27/02n đến ngày mùng 01/03 năm Quý Mão), chùa Long An (khu phố Trần Hưng đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) do Ni trưởng Thích Nữ Lệ An, trụ trì chùa làm trưởng ban tổ chức đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế bạt độ – cầu siêu đồng bào tử nạn vì Covid-19, cùng chư hương linh, trí cốt, trí tự, trí linh, phúng tụng Dược Sư cầu an, cầu nguyện Quốc thái Dân an.

Trai đàn do Thượng tọa Thích Nguyên Giác hiệu Chánh Huệ – Trụ trì chùa Linh Phú (Xuân Lộc, Đồng Nai) làm Sám chủ; cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức tâm linh Phật giáo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, tam nghiệp thanh tịnh, phát khởi tam tâm: từ bi, hỷ xả, bình đẳng để độ thoát chúng sanh trong cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sanh tam đồ ác đạo.

Pháp hội trai đàn chẩn tế chính là thể hiện nghĩa cử của người đang sống đối với những người đã mất. Cầu siêu mang ý nghĩa hiện thực và đáp ứng được niềm tin và nhu cầu của người Việt, mang đầy ý nghĩa nhân văn, là một truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Trong đạo Phật, lập đàn chẩn tế là một nghi thức cúng, để bố thí thức ăn cho cô hồn. Trai đàn chẩn tế còn là lễ hội “làm chay” bố thí cấp phát lương thực giúp cho người qua cơn bức ngặt đói khát, không còn thiếu thốn, ban phát thí thực cho cô hồn hưởng thọ, được no.

Nghi thức trai đàn nhằm cầu siêu cho người chết được siêu thoát và qua đó cũng cầu an cho người sống được an lạc. Theo giáo lý nhà Phật, Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết, không chỉ từ bi với con người mà còn từ bi với các loài chúng sinh. Chính vì lòng từ bi đó mà lập ra Trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, hoá giải mọi tai ương hận thù để cuộc sống được ấm no, yên ổn.

SC. Trung Nguyên