Đồng Tháp: Lễ trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho chư Tôn đức Tăng Ni

3

PSO – Sáng ngày 27/02/2023, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang (phường 1, TP. Sa Đéc), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đến chư Tôn đức Tăng, Ni.

Buổi lễ được cung nghinh sự quang lâm chứng minh của: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang, Hoà thượng Thích Phước Thông, Hoà thượng Thích Thiện Phương – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn -Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN; HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; Hoà thượng Thích Chơn Minh – Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Thường trực, thành viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, các ban chuyên trách, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh đồng thân lâm trở về tham dự.

Buổi lễ được trân trọng đón tiếp: Ông Lê Thành Công – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Phi Đa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc; ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Nguyễn Chí Công – Trưởng Công an thành phố; ông Dương Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND phường 1; đại diện các ban ngành tỉnh và thành phố Sa Đéc cũng về tham dự.

Hoà thượng Thích Chơn Minh – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc và Thường trực Ban Trị sự đón nhận các lẵng hoa chúc mừng từ chư Tôn đức và chính quyền tỉnh Đồng Tháp, thành phố Sa Đéc và địa phương sở tại.

Hoà thượng Thích Chơn Minh – Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc

Thượng toạ Thích Phước Nguyên đã thay mặt Hội đồng Trị sự tuyên đọc danh sách tấn phong Giáo phẩm cho 69 vị Tăng Ni thuộc đơn vị Đồng Tháp. Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Hoà thượng Thiện Thống và Hoà thượng Thích Huệ Thông đã trao giáo chỉ tấn phong đến chư Tăng Ni.

TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm cho 69 vị Tăng Ni thuộc đơn vị Đồng Tháp
Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong đến chư Tăng Ni

HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong đến chư Tăng Ni

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong đến chư Tăng Ni

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hoà thượng Thích Chơn Minh trao giáo chỉ và khánh vàng chúc mừng đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni được tấn phong tại buổi lễ.

Ông Lê Thành Công phát biểu chúc mừng đến Phật giáo tỉnh Đông Tháp, chư Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm, đã có những cống hiến cho Phật giáo và dân tộc, Phật giáo Đồng Tháp đã phát huy truyền thống hoằng pháp lợi sanh, tạo tiền đề phát triển trong thời gian hoạt động của nhiệm kỳ IX.

Buổi lễ được lắng nghe lời đạo từ Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, chứng minh buổi lễ công bố quyết định và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đến Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo Đồng Tháp có 69 vị đã được Đức Pháp Chủ tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn -Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN ban lời đạo từ

Phật giáo Sen hồng được phát triển trong 40 năm qua đó là nhờ sự đóng góp của Tăng Ni toàn tỉnh, phục vụ cho xã hội, nhất là an sinh xã hội, góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà trong suốt thời gian qua. 

Những hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp