Hà Nội: Lễ tuần lâm tiểu tường Cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt

25

NG.PSO- Sáng ngày 30/12/2023 (nhằm ngày 18/11/Quý Mão) tại chùa Hưng Phúc – Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức lễ tuần lâm tiểu tường cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt.

Ni trưởng Thích Đàm Đạt thế danh Nguyễn Thị Uyển, sinh năm 1926 tại thông Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (Hà Nội). Năm 1983, khi 13 tuổi Ni trưởng xin xuất gia hầu sư tổ Thích Đàm Thu tại chùa Viên Minh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Năm 1941, khi vừa tròn 16 tuổi, Ni trưởng được sư tổ trao truyền Sa Di Ni giới, tập sự đời sống giải thoát với ý nghĩa “Tức từ – Cầu tịch”.

Năm 20 tuổi, Ni trưởng được Tôn sư cầu thỉnh Hội đồng thập sư nhị bộ trao truyền Tỷ Khiêu Ni giới tại chùa Linh Quang – Bà Đá (Hà Nội) do Tổ Tâm Tịch làm Hòa thượng đàn đầu. Kể từ khi xuất gia, thể theo tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Ni trưởng luôn tham gia và ủng hộ các phong trào từ thiện, giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hung, người có hoàn cảnh neo đơn….

Thuận lẽ vô thường, Ni trưởng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào hồi 6h00 sáng ngày 18/11/Nhâm Dần, với 97 năm tùy hành Phật sự, 77 giới lạp và 40 năm tuổi hạ.

 

Hiện diện tại buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; cùng chư vị Phó BTS GHPGVN TP. Hà Nội, chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS PG thành phố.

Tại nơi chính điện và Tổ đường, chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức cúng Phật, cúng giác linh.

Sau đó, môn đồ pháp quyến tác bạch cầu thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm nơi Đại hùng bảo điện, tụng thời kinh A Di Đà cầu nguyện cho Giác linh cố Ni trưởng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sinh.

Nơi Bảo tháp, Ni trưởng Thích Đàm Thành cùng chư Ni đã niệm Phật và nhiễu tháp tưởng nhớ tới công hạnh to lớn đối với Đạo Pháp và Dân tộc của Cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt.

Sau phần nghi lễ, môn đồ pháp quyến thành tâm sửa soạn trai nghi thiết lễ cúng dường trai tăng để trọn niềm hiếu đạo.

                                                                           Diệu Tường