Hà Tĩnh: Lễ sám hối tại chùa Giai Lam

1

PSO – Ngày 19/04/2023 (nhằm 29/02n năm Quý Mão), tại chùa Giai Lam (thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ĐĐ.Thích Tâm Nguyện, trụ trì chùa đã tổ chức khoá lễ sám hối định kỳ với sự tham gia của hàng trăm quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Sau khi ổn định Đạo tràng, đại chúng cùng nhau thực hành khoá lễ sám hối Hồng Danh và tụng giới (năm giới căn bản của người Phật tử tại gia).

Sau cùng, đại chúng cùng lắng nghe thời pháp thoại với nội dung về ý nghĩa và phương pháp phóng sinh do Đại đức Thích Tâm Lực chia sẻ.

Nguyễn Văn Nguyên