Hậu Giang: Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Dược Sư cúng Rằm tháng Giêng và quy y Tam bảo

7

PSO – Sáng ngày 5/2/2023 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão), đạo tràng Dược Sư thuộc điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Dược Sư (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tổ chức cúng Rằm tháng Giêng và quy y Tam Bảo cho người dân tại địa phương.

Rằm tháng Giêng là đêm Rằm đầu tiên của năm mới, là dịp cho Phật tử lên chùa ước nguyện điều lành, tụng kinh Dược Sư, cùng tụng niệm và hồi hướng công đức để thế giới được an lành.

Dịp này, SC. Thích Nữ Tịnh Hằng – đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Dược Sư đã tổ chức quy y Tam bảo cho người dân tại địa phương.

Quy y Tam Bảo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với những người tu Phật hay những người mong muốn tìm hiểu giáo lý của đức Phật. Kể từ đây, họ chính thức trở thành người con tâm linh bên ngôi nhà Chánh Pháp Như Lai, đánh một dấu mốc quan trọng trên con đường giác ngộ.

Tại đây, ĐĐ. Thích Nhật Tín – Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Hậu Giang đã chia sẻ pháp thoại “Ý nghĩa quy y Tam bảo” đến quý thiện nam tín nữ, giảng giải ý nghĩa của ba ngôi báu. Đại đức nhấn mạnh, Tam bảo chính là ba viên ngọc quý, soi lối, dẫn đường chúng sinh trong vòng lục đạo. Tiếp đó, Đại đức chủ lễ nhắc lại Ngũ giới mà hàng Phật tử tại gia cần giữ gìn, đại chúng đồng thanh phát nguyện giữ gìn 05 giới, tinh tấn thúc liễm thân tâm trong ánh từ bi của ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng.

Sau cùng, chư Tôn đức và đại chúng đồng hồi hướng công đức đến toàn thể chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Buổi lễ thành tựu viên mãn.

Phương Đại