Hậu Giang: Ni trưởng Thích Nữ Ngộ Hồng viên tịch

1

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phụng Hiệp;

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGỘ HỒNG

– Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hậu Giang;

– Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang;

– Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Phụng Hiệp;

– Viện chủ chùa Long Vân, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 08 giờ 40 phút, ngày 15/03/2023 (nhằm ngày 24 tháng 02 năm Quý Mão) tại chùa Long Vân, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

* Trụ thế: 78 năm     

* Hạ lạp: 43 năm

– Lễ nhập quan được cử hành vào lúc 19 giờ 10 phút, ngày 15/03/2023 (nhằm ngày 24 tháng 02 năm Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Long Vân, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

– Lễ viếng chính thức bắt đầu từ lúc 07 giờ 00 phút, ngày 16/03/2023 đến hết ngày 18/03/2023 (từ ngày 27 tháng 02 năm Quý Mão).

– Lễ Tưởng niệm được cử hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18/03/2023 (nhằm ngày 27 tháng 02 năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Long Vân, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.