HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại chùa Cát Linh – Hà Nội

2

Tối ngày 02 tháng 03 năm 2023, tức ngày 11 tháng 02 năm Quý Mão, nhận lời thỉnh mời của Ni sư trụ trì Thích Diệu Tâm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đã quang lâm chùa Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) thuyết giảng cho Đạo tràng Pháp Hoa bản tự nhân dịp đầu năm mới.

Hòa thượng chia sẻ trong năm Quý Mão này, Thầy sẽ đi thăm và thuyết giảng cho tất cả các Đạo tràng Pháp Hoa trong miền Bắc, theo ý chỉ trao trách nhiệm hướng dẫn tu tập cho Phật tử các Đạo tràng của Đức Tôn sư Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN. Thầy bày tỏ niềm hoan hỷ khi lần này trở về ngôi chùa Cát Linh này, nhìn thấy không chỉ có Phật tử bản tự, mà còn có Phật tử ở những ngôi chùa khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng vân tập về nghe pháp. Điều đó thể hiện sự tinh tiến trong tu học, và tinh thần đoàn kết hòa hợp của các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa.

Nhân dịp này, Hòa thượng đã giảng dạy cho đại chúng hiểu về “Tinh thần Lục hòa của người Phật tử”. Bởi lẽ sự hòa hợp đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công. Dân tộc hòa hợp sẽ tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc, gia đình hòa hợp tạo nên sức mạnh của gia đình, Đạo hòa hợp với nhau sẽ tạo nên sức mạnh của Đạo, đại chúng tu tập của Đạo tràng Pháp Hoa mà đoàn kết hòa hợp sẽ tạo nên sức mạnh của Đạo tràng Pháp Hoa.

Trong đạo Phật, lục hòa có nghĩa là: Thân cùng ở (Thân hòa đồng trụ), Lời nói không tranh cãi nhau (khẩu hòa vô tránh), Ý cùng vui (Ý hòa đồng duyệt), Giới hòa cùng tu (Giới hòa đồng tu), Thấy biết giải bày cho nhau hiểu (Kiến hòa đồng giải), Lợi hòa cùng chia cân nhau (Lợi hòa đồng quân).

Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh “Trong đạo tràng, quý vị tu tập cùng nhau, phải hòa hợp với nhau và giữ thân khẩu ý thanh tịnh không nhiễm ô như nhau; luôn trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giữ tiếng nói chung, không được kích bác hay gây hiềm khích với nhau. Lục hòa là phép tu vô cùng thiêng liêng và quan trọng mà các Phật tử cần phải giữ khi đã là người con của Đức Phật. Hơn nữa, các vị được vinh hạnh là đệ tử trực tiếp của Đức Đệ tứ Pháp chủ, đang cùng chung lời nguyện quảng tuyên lưu bá Pháp Hoa Kinh, phải giữ được nề nếp hòa hợp, tu tập sao cho xứng với phúc duyên này, để từ đó chuyển hóa cuộc sống thật an lạc hạnh phúc trong ánh Đạo vàng“.

Diệu Tường