Khai mạc Đại giới đàn Nghệ – Tĩnh lần VI năm 2023

9

Sáng ngày 27-3, tại Tùng Lâm Diệc Cổ (Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã trang nghiêm diễn ra Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh PL.2566 – DL.2023 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban Dẫn thỉnh Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI tác bạch cung an chức sự,  Đàn Tỳ-khiêu cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ngôi Đàn Đầu Hoà thượng, Hoà tượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê, và chư vị Tôn Thất chứng Tăng già.

Đàn Sa-di cung thỉnh Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Đàn Đầu Hoà thượng, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Thích Thọ Lạc ngôi Giáo thọ A-xà-lê, và chư vị Tôn Thất chứng Tăng già.

Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh được tổ chức truyền giới theo Sơn Môn, cứ mỗi 2 năm Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đồng phối hợp tổ chức 1 lần, từ khi Giáo hội 2 tỉnh được thành lập đến nay đã tổ chức được 06 Giới đàn. Giới đàn năm nay diễn ra từ ngày 24 -27/3/2023, Ban kiến đàn nhận được hơn 30 đơn xin thọ giới, sau khi khảo hạch có 27 giới tử Tăng đủ điều kiện đăng đàn thọ giới (trong đó 15 Tỳ-khiêu, 12 Sa-di).

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Nghiệp sư của các Giới tử thành kính đối trước Hội đồng thập sư tác bạch xin cho đệ tử của mình được thọ lãnh giới pháp. Tiếp đó, chư Giới tử tác bạch duyên sự và đảnh lễ Đại Tăng, mong được các Ngài vì từ bi đăng đàn truyền trao giới pháp của Đức Như Lai.

Để mong cho các Giới tử sớm được Giới thể châu viên, Hoà thượng Đàn Đầu cùng Hội đồng thập sư đồng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư thay cho sự tùy thuận mà hứa khả.

Nơi Giới trường Tùng Lâm Diệc Cổ trang nghiêm thanh tịnh, trước sự kiện trọng đại “Tuyển người thành Phật”, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Đàn đầu Giới đàn Tỳ-khiêu đã ban lời giáo giới.

Hòa thượng nhắc lại lời Kinh “Một chúng sanh sinh được làm Người đã là khó, mà Người biết được Phật pháp càng khó hơn”. Do vậy, chư Giới tử có mặt hôm nay nơi Giới trường Tùng Lâm Diệc Cổ là người có phước duyên thù thắng, mang sứ mệnh duy trì mạng mạch Phật pháp sau nay.

Hòa thượng khuyến tấn, chư Giới tử phải thiết tha cầu Giới pháp từ Hội đồng thập sư như “nắng hạn gặp mưa rào” và sau khi đắc Giới cần phát tâm dõng mãnh, nguyện dành hết phần đời còn lại của mình và muôn kiếp về sau giữ gìn Giới pháp cho được trang nghiêm thanh tịnh, giống như việc phòng hộ tròng con mắt của mình. Khi một vị Tỳ-khiêu biết giữ Giới thì ánh sáng của Định và Tuệ sẽ theo đó mà phát sinh, ba nghiệp tham-sân-si đồng thời được tiêu trừ, kết quả là thành tựu được Vô Tát Giới Thể và chứng đắc được bốn quả vị Sa Môn.

Cũng như vậy trong hàng ngũ Tăng Già nếu có được nhiều người biết giữ Giới thì Tăng đoàn Giáo hội sẽ được trang nghiêm vững mạnh, chúng sanh theo đó cũng được thừa hưởng phước báu từ người biết giữ Giới, nhờ đó Phật pháp được trường tồn muôn thuở.

Với ý nghĩa đó, Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức của Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nhọc công khai mở Đại giới đàn, giúp cho người xuất gia có cơ hội thọ giới, mạng mạch Phật pháp có người lưu truyền, GHPGVN được trang nghiêm và phát triển vững mạnh.

Sau nghi thức hành chánh, chư Tôn đức Hội thập sư niêm bạch Phật, cầu nguyện cho pháp sự được thành tựu viên mãn.

Giới đàn trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành, ba yếu tố đã đầy đủ, Hội đồng thập sư cử pháp Yết-ma, chính thức tấn đàn truyền Giới.

Tin, Đăng Huy – ảnh, Diệu Tường