Khánh Hòa: Kỳ Bố tát- tụng Giới đầu mùa An cư Kiết hạ PL.2567 tại Ni viện Diệu Quang- Tp. Nha Trang

19

PSO- Chiều ngày 16/6/2023 (nhằm 30 tháng 4 năm Quý Mão) tại Ni viện Diệu Quang (Tp. Nha Trang) đã diễn ra Kỳ Bố tát- tụng Giới đầu mùa An cư Kiết hạ PL.2567 cho chư Ni hành giả trong tỉnh.

Theo Luật Phật chế định, Ni đoàn mỗi tháng hai lần cùng tập trung về một trú xứ để trùng tuyên lại lời Phật dạy về giới luật, để tu sửa thân tâm, ngõ hầu làm hành trang cho tự thân trên hành trình giác ngộ giải thoát.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của Ni Trưởng Thích Huệ Như, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Vân- đồng chứng minh Phân ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Ni Sư Thích Nữ Chơn Toàn, Trưởng phân Ban Ni Giới tỉnh  và quý Ni Trưởng, quý Ni Sư chư Tôn đức Ni trong và ngoài thành phố Nha Trang.

Trước khi tụng giới, Ni Trưởng Thích Nữ Minh Hiền đã khai chuông tập chúng.  Đại chúng cùng trang nghiêm chấp tay lắng nghe, nhiếp tâm thanh tịnh.

Sau đó, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như, đã niêm hương bạch Phật khai luật tạng.

Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của đại chúng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như đã khai thị giới pháp cho hàng Sa di ni, Thức xoa ma na và trùng tuyên Tỳ kheo ni giới bổn.

Viên Toàn