Khánh Hòa: Lễ Bố tát, thính Giới và Quá đường tập trung của chư Ni tại trường hạ Diệu Quang Ni Viện

88

PSO – Sáng ngày 01/8/2023 (15/6 Quý Mão) tại trường hạ Diệu Quang Ni Viện (đường Lê Hồng Phong, phường  Phước Hải, TP.Nha Trang) đã diễn ra lễ Bố tát, thính giới và Quá đường tập trung của chư Ni tỉnh Khánh Hòa.

Chư Ni cùng đại chúng vân tập nơi trai đường thực hiện nghi thức Quá đường và chứng minh lễ tác pháp cúng dường của hàng thiện nam tín nữ Phật tử.

An cư Kiết hạ là truyền thống có từ thời Phật tại thế. Hàng năm, sau ngày Trăng tròn tháng Tư, Tăng đoàn bước vào mùa an cư theo tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng chuyên tu miên mật, trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi giới, định, tuệ,… Đây chính là nguồn tư lương quý cho hành trì tự giác, giác tha của mỗi tu sĩ Phật giáo.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong nhiều năm qua, Diệu Quang Ni Viện luôn là trường Hạ dành cho chư Ni tỉnh nhà trở về tác pháp an cư, Bố tát, thính giới.

Năm nay, trường Hạ khai giảng khóa An cư cho 399 chư Ni hành giả. Tại lễ Khai Hạ, đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương – Chứng minh PBNG Trung ương, Chứng minh PBNG tỉnh Khánh Hòa, đương vi Thiền chủ; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện –  Chứng minh PBNG tỉnh Khánh Hòa, đương vi Hóa chủ.

Hôm nay, theo thường lệ, trong kỳ Bố tát của mùa Hạ Phật lịch 2567, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đại chúng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như, Giám luật trường Hạ, đã khai thị giới Kinh cho hàng Sa di ni, Thức xoa ma na và  trùng tuyên Giới bổn Tỳ kheo Ni.

Buổi lễ đã khép lại với ý niệm thanh tịnh và hoan hỷ của Phật tử gần xa, Ni trưởng đã gửi lời tán thán công đức, phát tâm gieo trồng phước điền đến chư hành giả An cư, để trong đời sống hiện tại được nhiều phước báu, an lạc trong tâm tư, hỷ xả trong đời sống.

  

Hạnh Trí