Lâm Đồng: Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Tĩnh Liên viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh

8

PSO- Sáng ngày 26/3/2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 nhuần năm Quý Mão) chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành nghi thức nhập kim quan nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh – Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có HT.Thích Giác Cảnh – Phó BTS, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT. Giác Năng, trú xứ Tịnh xá Ngọc Nam (huyện Đức Trọng); TT. Thích Giác Nghĩa – trụ trì Tịnh xá Ngọc Nam (huyện Đức Trọng); NT. Mỹ Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Nha Trang); NT. Phúc Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh (huyện Đức Trọng); NT. Thận Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cảnh (TP. Đà Lạt) cùng Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tịnh xá, tịnh thất Hệ phái Khất sĩ trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đồng hộ niệm.

Tại buổi lễ, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên nhập kim quan nơi Giác Linh đường trong tiếng niệm Phật đồng thanh của chư Tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến.

 

Trong niềm kính tiếc vô hạn, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni niêm hương, bạch Phật, nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, chứng quả vô sanh.

 

Theo cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên, thế danh Võ Thị Tồn, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh – Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc: 13 giờ 11 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)

  • Trụ thế: 98 năm –  Hạ lạp: 55 năm.
  • Lễ nhập Kim quan vào lúc 08g00 ngày 26 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)
  • Kim quan nhục thân Ni trưởng được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Cảnh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Lễ viếng bắt đầu vào lúc 09g00 ngày 26 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão)
  • Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 7g00 ngày 29 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 08 tháng 02 Nhuần năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng đến đài hỏa táng Du Sinh, TP. Đà Lạt.

Ban Truyền thông NGKS