Lễ Tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ

6

PSOLúc 19h00 ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15/12/Nhâm Dần) Ban Hoằng pháp và Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ Tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến trên hệ thống Zoom.

Chứng minh và tham dự buổi lễ  có Ni trưởng Viên Liên – Phó Trưởng Ban thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm thường trực Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai); Ni trưởng Hiện Liên – Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận); Ni trưởng Ẩn Liên – Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thủy (Cần Thơ). Chư Tôn đức Ni trong Ban Hoằng pháp, Ban Giảng huấn cùng các đạo tràng: Phật tử Lớp Giáo lý Tổ đình Ngọc Phương, chùa Thuận Phước – Long An, Tịnh xá Ngọc Vân – Bình Thuận, Tịnh xá Ngọc Uyển – Đồng Nai, Tịnh xá Ngọc Mỹ – Mỹ Tho, Tịnh xá Ngọc Hưng – Long An, Tịnh xá Ngọc Trước – Bến Tre, Tịnh xá Ngọc Hương – Đồng Tháp, Thiền viện Minh Đăng – Đồng Nai, Thi Đường Bảo Minh Trang, Tịnh xá Ngọc Sơn – Khánh Hòa, Chùa Linh Sơn Pháp Ấn – Khánh Hòa, chùa Phật Bửu Ni – Tiền Giang, chùa Phước An – Sóc Trăng, Tịnh xá Ngọc Quảng – Quảng Ngãi, Phật tử Gò Công, Phật tử Kiên Giang…

Do đại dịch Covid-19, năm 2021 được sự thương tưởng và cho phép của chư Tôn đức Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chư Tôn đức Ni Ban Hoằng pháp và Ban Truyền thông đã mở Lớp Giáo lý trực tuyến.

Chư Tôn đức Ban Tổ chức lớp Giáo lý trực tuyến đã tận tâm tận lực hướng dẫn hàng thiện tín qua các thời khóa tụng kinh, học giáo lý trên hệ thống trực tuyến Zoom, giúp cho hàng Phật tử tại gia tăng trưởng chánh tín nơi Tam bảo, nhận thức đúng lời dạy của Đức Phật, nâng cao đời sống tinh thần, vượt qua khó khăn và bình an giữa đại dịch.

Năm 2022 tuy nhịp sống đã trở lại bình thường nhưng lớp Giáo lý trực tuyến vẫn được duy trì hàng đêm với sự tham dự của đông đảo quý Phật tử vào Zoom tụng Kinh nghe Pháp, trau dồi và trao đổi kiến thức Phật học để áp dụng vào đời sống.

Sư cô Nghiêm Liên – MC buổi lễ, đã thay mặt quý Phật tử dâng lời tác bạch: Chúng con thường nghe: “Trên đời người có bốn cái khó: Sinh làm người khó, sống càng khó hơn, khó nghe diệu pháp chơn chánh, và khó gặp Phật độ thoát mê đời”. Chúng con không có duyên lớn gặp Phật, nhưng cũng may mắn sanh ra làm người, được học và thực hành Phật Pháp. Chính vì thế muốn chánh pháp được lan rộng, chúng sanh thừa hưởng được vị đề hồ của Phật pháp, chắc chắn phải nhờ đến sứ giả của Như Lai hoằng truyền, âu đó cũng là phước duyên lớn cho hàng Phật tử chúng con, và được cái phước duyên lớn hơn nữa là ngay trong thời buổi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, chúng con không thể tập trung về các đạo tràng để tu tập và học hỏi giáo lý. Nhưng với sự quan tâm thương tưởng của chư Ni trưởng, Ni sư lãnh đạo Hệ phái, đã tạo mọi điều kiện, mở ra Lớp Giáo lý trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ, để mỗi tối hàng Phật tử từ các miền Tịnh xá, cũng như các đạo tràng trong cả nước, chúng con tập trung vào Zoom, để nghe thuyết giảng online trực tuyến với sự giảng dạy từ Chư Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni trong Hệ phái. Với việc hoằng pháp của Phật, cũng như của Tổ thầy để lại, bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của quý Ngài, đã giúp cho các Phật tử hiểu được thiện ác, nhằm phát huy điều thiện, xa lìa điều ác, vì mục tiêu của đạo Phật là: “Không làm điều ác, thực hành các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy”. Chư Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni trong Ban giảng huấn, với bổn phận chuyển vận bánh xe chánh pháp để hóa độ chúng sanh, qua di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn: “Hỡi các Tỷ kheo! Hãy đi vì lợi ích cho nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. Điều đó chúng ta có thể nhận thấy, Đức Phật muốn gởi thông điệp đến các đệ tử của Ngài, hãy đem giáo pháp mà truyền bá rộng khắp. Có thể nói đây tâm nguyện thiết tha dẫn đạo, xây dựng một nền tảng, sâu rộng trong công cuộc hoằng pháp, từ xưa đến nay.

Cũng trong buổi lễ quý Phật tử của các đạo tràng lần lượt dâng lên Ban Tổ chức lời cảm niệm tri ân qua những lời văn, lời thơ, lời ca đầy thi vị đạo tình.

Ban Đạo từ cho buổi lễ, Ni trưởng Viên Liên – Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Phó Trưởng Ban thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ: “Tinh thần học tập của quý Phật tử trong thời gian 2 năm qua rất tinh tấn, hôm nay lại dâng lên chư Tôn đức những bài văn, bài hát, bài thơ có ý nghĩa về Phật pháp, bày tỏ tấm lòng thành kính tri ơn, nhớ ơn Quý Ni trưởng, Ni sư giáo thọ, là những bậc đã hướng dẫn mình đi trên con đường đúng chánh pháp và đi theo con đường giải thoát giác ngộ. Mong rằng, lớp học trực tiếp cũng như trực tuyến đều cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn để đạt được nhiều kết quả, để khỏi phụ lòng của Ni trưởng, Ni sư giáo thọ sư. Cầu cho quý Phật tử được nghe giáo lý thân tâm thanh tịnh, an ổn lo tu học để chuyển mê khai ngộ, hộ trì Tam bảo một cách tốt đẹp, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành tựu viên mãn. Sau cùng, xin chân thành tán dương công đức các thiện nam tín nữ Phật tử, đã phát tâm tu học giáo lý của Đức Phật, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, hộ trì chánh pháp, cùng chung góp sức trên dưới một lòng, làm cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Nguyện cầu 10 phương chư Phật chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia quyến, được nhiều an lạc hạnh phúc, vô lượng an vui, vô biên thắng phước”.

Ni trưởng cũng có lời tán thán công đức chư Tôn đức Giảng sư đã nhiệt tâm, nhiệt tình điều hành Lớp Giáo lý trực tuyến, hàng đêm hướng dẫn quý Phật tử tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp cho quý Phật tử. Cầu Phật gia hộ cho chư Ni trưởng, Ni sư sức khỏe dồi dào, thân tâm thanh tịnh để hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối con đường của Phật Tổ Thầy, đền ơn Tam bảo.

Tiếp theo Ni sư Tuệ Liên  tuyên đọc phương danh các Phật tử đã tích cực tham gia lớp giáo lý trực tuyến do Ni giới Hệ phái tổ chức, vinh dự được nhận bằng khen do Hội đồng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ trao tặng.

Ni sư Viên Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân cũng có lời khích lệ tán dương tinh thần tu học của quý Phật tử.

Ni trưởng Tín Liên – Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ thay mặt Chư Tôn đức Giảng sư có đôi lời phát biểu: Trong 2 năm qua quý Phật tử đã tích cực tham gia Lớp Giáo lý trực tuyến, tinh thần cần tu hiếu học của quý Phật tử hết sức đáng tán dương khen ngợi, có những Phật tử lớn tuổi vẫn hằng đêm lên Zoom để tụng kinh nghe pháp. Lớp Giáo lý được thành tựu là nhờ sự nỗ lực của Chư Tôn đức Ni Ban Hoằng pháp, Ban Truyền thông… đồng thời không thể thiếu sự tha thiết cần cầu học pháp của quý Phật tử gần xa…Chắc chắn với lòng nhiệt tình, tha thiết học pháp của quý Phật tử đã động viên cho chư Tôn đức Ban Giảng sư rất nhiều, quý Sư cô cũng phấn khởi hỗ trợ cùng làm cho Lớp Giáo lý trực tuyến mỗi ngày được duy trì phát triển… .

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp đạo tình.

Ban truyền thông Ni giới Khất sĩ