Long An: Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 hướng về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ Sư Minh Đăng Quang

30

NG.PSO- Sáng ngày 24/9/2023 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Khóa tu Truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 tại chùa Thuận Phước (Ấp 4, Phước vân, Cần Đước, Long An), trong thời gian 7 ngày (từ ngày 24/9/2023 đến ngày 30/9/2023) cho hơn 160 hành giả, đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực nhằm dâng lên cúng dường Đức Tổ sư Minh Đăng Quang nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Ni trưởng Tân Liên- Đệ Ngũ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ các miền Tịnh xá và hàng thiện tín.

Ni trưởng Viên Liên, Chứng minh Ni giới Phật giáo TP.HCM; Thường trực Ni giới Hệ phái, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương, đã phát biểu khai mạc 

Buổi khuya, Ni trưởng Tân Liên cùng chư Tôn đức Ban Tổ chức đã vân tập chánh điện niêm hương bạch dâng hương lễ Tổ và tụng  Kinh Phổ Môn chúc nguyện khóa tu thành tựu viên mãn.

Thay mặt Ban tổ chức, Ni trưởng Viên Liên, Chứng minh Ni giới Phật giáo TP.HCM; Thường trực Ni giới Hệ phái, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương, đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa tu truyền thống lần thứ 37 hướng về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ Sư Minh Đăng Quang và nhắn nhủ đại chúng luôn thúc liễm thân tâm, khai mở ánh sáng tuệ giác, đem lại lợi ích cho chính mình và cho tha nhân.

Ni Sư Tín Liên, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự
Ni sư Khoa Liên, đại diện khóa sinh dâng lời phát nguyện

Sau khi Ni sư Khoa Liên, đại diện khóa sinh dâng lời phát nguyện, Ni Sư Tín Liên, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự, nêu phương danh chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Giảng huấn…

 Ni trưởng Tân Liên sách tấn toàn thể chư Ni hành giả:
Ni trưởng Tố Liên tuyên đọc nội quy và thời khóa tu tập

Sau khi Ni trưởng Tố Liên tuyên đọc nội quy và thời khóa tu tập, Ni trưởng Tân Liên đã sách tấn toàn thể chư hành giả: “Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện hữu giữa cõi đời này đã gần tròn 100 năm, với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, Ngài đã lập nên một hệ phái biệt truyền Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, quyết chí đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đấng Từ phụ Thích ca và làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng xưa, quy hướng về Ngài và quyết “Lấy Giới trì thân, lấy Định trừng tâm, và lấy Tuệ đoạn hoặc”, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch Phật pháp, ngỏ hầu làm cho Giáo pháp Khất sĩ mãi trường tồn xương minh trên thế gian này”.

Đức Trưởng lão HT. Thích Giác Giới – Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ
Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An ban Đạo từ

Tiếp nối buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An ban Đạo từ; Đức Trưởng lão HT. Thích Giác Giới – Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, đã mượn 7 điều trong Pháp Bất thối chuyển của Đức Phật ban Pháp từ: “ Ngày nào Tăng chúng hiệp đoàn, siêng năng hội họp luận bàn Pháp môn. Thuận hòa đoàn kết luôn luôn, luật nghiêm giới cấm bảo tồn khít khao… Ngày nào Tăng chúng tròn xong, bảy điều bất thối thành công vẹn toàn”.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức lần đầu tiên tổ chức lễ xuất gia gieo duyên cho hàng thiện tín trong bảy ngày.

 Ban Truyền thông NGKS