Nghị quyết Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX

3

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————-
Số : 626/NQ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
KỲ 2 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ KHÓA IX

Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX được tổ chức vào ngày 27/12/2022 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; Triển khai Nghị quyết Đại hội IX và Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 GHPGVN; Thảo luận, thông qua Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thông qua nhân sự các Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027; Triển khai một số công tác Phật sự trọng tâm khác của GHPGVN được tiến hành trong Quý I/2023.

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chư tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp quý vị khách quý đại diện Ban Dân vận Trung ương, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Ủy ban MTTQVN và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) Tp. Hồ Chí Minh.

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết và Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự 12 điểm nhiệm kỳ 2022 – 2027 GHPGVN, Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Danh sách nhân sự dự kiến tham gia các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027. Sau khi thảo luận kỹ và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, Hội nghị đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

 1. Thông qua bản Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (đính kèm báo cáo).
 2. Hội nghị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các bản Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 3. Hội nghị nhất trí thông qua danh sách dự kiến nhân sự tham gia các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 4. Đề nghị Chư tôn đức Trưởng ban các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương tiếp tục tiến hành tu chỉnh Quy chế hoạt động của các Ban, Viện theo Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII và phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua.
 5. Giao Ban Thư ký soạn thảo Quy chế hoạt động Ban Quản trị chùa, cơ sở tự viện trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua.
 6. Hội nghị tiếp thu chỉ đạo trong đạo từ của Đức Pháp chủ HĐCM trong công tác phân công, phân nhiệm đối với Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS và nêu cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Thường trực HĐTS, nhằm đưa ánh sáng Nghị quyết Đại hội IX GHPGVN vào thực tiễn điều hành Phật sự.
 7. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương GHPGVN tổ chức triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII đã được Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn tại văn bản số: 2114/TGCP-PG ngày 23/12/2022 và được Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ký Quyết định ban hành số: 600/QĐ-HĐTS ngày 26/12/2022.
 8. Triển khai Nghị quyết và Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự 12 điểm nhiệm kỳ (2022 – 2027) GHPGVN.
 9. Giao Ban Thư ký lập và triển khai đề án Dữ liệu số Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đẩy mạnh thiết lập các Trung tâm hành chính điện tử của các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các hoạt động Phật sự chuyên ngành.
 10. Sơ kết và đánh giá hợp tác với MoMo trong ứng dụng online để phổ biến tới các cơ sở tự viện GHPGVN.
 11. Kêu gọi Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các cơ sở tự viện tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác từ thiện xã hội, phát quà cho các đối tượng người có công, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023. Quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao miền núi. Tổ chức Xuân An lạc, Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 12. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương GHPGVN có kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Phiên họp thứ 2 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN dự kiến tuần lễ cuối tháng 6/2023.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 15giờ30 ngày 27 tháng 12 năm 2022 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ./.

 

 

CHỦ TỌA

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn