Phái đoàn Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai thăm Hạ trường Tịnh xá Ngọc Uyển

240

PSO- Sáng ngày 06/8/2023 (nhằm ngày 20/6/Quý Mão), Phái đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai do Ni trưởng Thích Nữ Như  Thuận, chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, sách tấn và cúng dường chư Hành giả An cư tại Hạ trường Tịnh xá Ngọc Uyển (Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

Cùng đi trong đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ, Ni trưởng Thích Nữ Kim Sơn- đồng Cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Xuân Liên, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu, UVTT BTS PG tỉnh, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh ; chư Tôn đức Ni thành viên Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện cùng quý Phật tử .

Đại diện Ban Chức sự Hạ trường có Ni trưởng Thích Nữ Xuân Liên, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Phó Thiền chủ, Trưởng Ban Quản trị tịnh xá Ngọc Uyển (BQT); Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, Giám luật Hạ trường, Phó Thường trực BQT; Ni sư Thích Nữ Trí Liên, Ủy viên BTS PG tỉnh, Giám luật Hạ trường, Phó BQT; Chư Tôn đức Ni Ban Chức sự cùng Ni sinh lớp TCPH  Đồng Nai, cơ sở Ni Tịnh xá Ngọc Uyển.

Ni sư Thích Nữ Đạt Liên, Chánh Thư ký trường Hạ, Thư ký BQT Tịnh xá Ngọc Uyển

Thay mặt Ban Thư ký Hạ trường, Ni sư Thích Nữ Đạt Liên, Chánh Thư ký Ban chức sự kiêm Thư ký BQT Tịnh xá, đã báo cáo số lượng hành giả tu học tại Hạ trường và chương trình tu học của lớp TCPH cơ sở Ni Tịnh xá Ngọc Uyển.

Ni sư cũng cho biết: Được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ, năm nay trường Hạ Tịnh xá Ngọc Uyển được công nhận là một trong sáu Hạ trường Hạ An cư tập trung của Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

Ni trưởng Hạnh Huệ đã sách tấn chư  Ni hành giả
Ni sư Thích Nữ Quảng Tiên điều phối chương trình

Tiếp đến, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ đã sách tấn chư  Ni hành giả: “Tất cả chúng sanh đều có tướng thể Như Lai, nói chung là mỗi chúng ta đều có tri kiến Phật. Sở dĩ Đức Phật ra đời thuyết pháp 49 năm cũng tùy căn cơ tùy trình độ của mỗi người mà hóa độ, nhưng mục đích chính của Ngài là muốn cho chúng ta nhận được tri kiến Phật của chính mình…

Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu, Phó  Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh trao tịnh tài cúng dường trường Hạ

Sau đó, Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu, UVTT BTS PG tỉnh, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, đại diện Phái đoàn đã trao tặng tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến Hạ trường.

Sau cùng, Ni sư Thích Nữ Trí Liên đại diện Ban Quản trị và Ni chúng Hạ trường dâng lời cảm tạ đến phái đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh: Quý Ni trưởng quý Ni sư cùng chư Tôn đức Ni đã không những dành thời gian đến viếng thăm Hạ trường mà còn giáo giới, sách tấn chư Ni hành giả. Đây là nguồn năng lượng thiện lành giúp cho chư Ni hành giả đã tinh tấn lại càng tinh tấn hơn trên bước đường tu học trau dồi Giới – Định – Tuệ. Kính chúc chư Tôn đức trong đoàn sức khỏe dồi dào, đạo thọ miên trường và mãi mãi là tàng cây đại thọ cho chư Ni tỉnh nhà nói chung và cho Hạ trường Tịnh xá Ngọc Uyển chúng con nói riêng nương theo tu học. Đồng thời chúc quý Phật tử trong đoàn  sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, luôn sống an lạc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của chư Phật.

Ban Truyền thông NGKS